CURS AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

În conformitate cu ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr. 116 din 20.12.2016, art. 21, alin. 1, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa organizează Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III si IV ).

Obiectivul cursului este de a completa şi actualiza cunoştinţele de specialitate, a cunoştinţelor în domeniul legislativ, a regulamentelor şi a normativelor specifice pentru electricienii care îşi propun să susţină examenul de autorizare.

Regulamentul impune de asemenea obligaţia electricianului autorizat de a urma un curs de pregatire teoretica în domeniul instalaţiilor electrice.

Lectorii au calitatea de formatori, specialişti în domeniu, cu experienţă in Sistemul Electroenergetic Naţional.

Cursanţii vor primi suportul de curs pe CD şi/sau pe suport de hârtie.

La finalul cursului absolvenţii vor susţine examenul care va cuprinde un set de întrebări grilă şi vor primi un certificat de absolvire eliberat  de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură IalomiţaAcest certificat va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare a electricienilor.

Perioada de organizare: 10.03.2017 – 17.03.2017;

Locul desfasurarii cursului: CCIA Ialomita, Str. Lujerului, nr. 2, Slobozia, jud Ialomita;

Durata cursului este de 36 ore, (6 zile – 6 ore/zi);

Taxa de participare este 400 RON/pers. inclusiv TVA;

Actele necesare înscrierii la curs sunt:

·  Cerere de înscriere la curs

· Copie xerox act de identitate;

· Copie xerox diplomă de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

SAU

 Copie xerox diplomă de subinginer, inginer în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii pentru construcţii, electronică şi telecomunicaţii, automatica, inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatica aplicată în ingineria electrică, informatica industrială, inginerie economică în domeniile: electric, electronic sau energetic.

Pentru detalii sunaţi la 0243/231353, 0769285529– persoana de contact: Mihut Dragos Roman