Curs Arhivar

Prin prezenta, considerăm ca oportună inițiativa noastră de organizare a acestui curs, care vine în sprijinul instituțiilor și firmelor din județul Ialomiţa care trebuie să își organizeze arhivele conform normativelor în vigoare. Calificarea de ARHIVAR este obligatorie pe piaţa muncii, deoarece, conform art. 31 alin. (2) din legea Arhivelor Naţionale, nr. 16 din 1996, republicata in M.Of. al Romaniei , ParteaI, nr.293 din2014 si art.4 din Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996, fiecare organizaţie publică sau privată are obligaţia să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat şi responsabil pe probleme de arhivă care va fi instruit în acest sens. Unităţile publice şi cele private vor trebui să îşi insereze în propriile organigrame, personal calificat în domeniul arhivării.